Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ VIP ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ VIP ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

 • Οι  ιδιωτικοί οργανισμοί Ασφαλείας οι οποίοι ασχολούνται  με ‘CLOSE VIP  PROTECTION’ συχνά ενεργοποιούνται με τη μορφή προστασίας ατόμων ‘υψηλόβαθμων δημόσιων υπαλλήλων’.
 • Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι του κάθε κράτους σε παρουσία ‘ασφαλούς περιβάλλοντος’ χρήζουν τη συνεχιζόμενη υποστήριξη από οργανισμούς ιδιωτικής ασφάλειας σε συνεργασία με τις αρχές δημόσιας ασφάλειας κάθε κράτους.
 • Η επιτυχία ή η αποτυχία μιας επίσκεψης VIP(Very Important Person) από το εξωτερικό (π.χ ενός πρέσβη, προέδρου International Company)μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις ανάλογα με το μέγεθος του συμβάντος και του περιστατικού.
 • Είναι  επιτακτική η ανάγκη αναβάθμισης γνώσεων, ορθών πρακτικών και μεθόδων από Ιδιωτικούς
 • Φρουρούς Ασφαλείας για την πλήρη επιτυχία προστασίας των VIP (Very Important Person) σε αλληλοσυσχέτιση με την τρομοκρατία που επικρατεί σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο.
 • Οι ενέργειες, οι μέθοδοι και οι ορθολογιστικές τακτικές  για VIP προστασία, απαιτούν σήμερα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού από ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας, με σκοπό την αύξηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και  ικανοτήτων τους, σε ύψιστο επίπεδο  επαγγελματισμού

ΣΤΟΧΟΙ:

Με την υλοποίηση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Διατυπώνουν το Οργανόγραμμα ενός οργανισμού Ιδιωτικών Φρουρών Ασφάλειας
 • Επιλέγουν και να αξιολογούν προσωπικό φρουρών ασφαλείας για εργασία VIP Protection
 • Σχεδιάζουν και να καταστρώνουν στρατηγικά σχέδια για τη μέγιστη ασφάλεια των VIP Protection όπως:
 • Μελετούν και να εκπονούν τα ιδανικότερα επιτυχημένα σενάρια για αποφυγή δυσάρεστων συμβάντων στον VIP
 • Χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για εντοπισμό αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και μετάλλων
 • Κατανοούν πλήρως το τελικό σχέδιο για προστασία του VIP
 • Κατανοούν πλήρως τον ρόλο τους και τα καθήκοντά τους στο τελικό σχέδιο για προστασία του VIP
 • Σχεδιάζουν ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας σε βάθος σε σχέση με τους εξωτερικούς παράγοντες για προστασία του VIP
 • Αξιολογούν πλήρως τους κινδύνους για προστασία του VIP
 • Αξιολογούν πλήρως την πληροφορία για προστασία του VIP
 • Συντονίζουν την ομάδα των Φρουρών Ασφαλείας VIP

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Αδειούχους Ιδιωτικούς Φρουρούς Ασφαλείας, βοηθούς Ιδιωτικών Φρουρών Ασφαλείας, διπλωματούχους και πτυχιούχους στον τομέα της ασφάλειας (Security Management), Διευθυντές οργανισμών Ιδιωτικής Ασφάλειας, Τμηματάρχες οργανισμών Ιδιωτικής Ασφάλειας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑMΜΑΤΟΣ: XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

THΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22814 555,    Fax: 22814580

Mob: 99785564 / Email: charalambos.kapetanios@globalcollege.ac.cy

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: GLOBAL COLLEGE, OΔΟΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ 245, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Τ.Κ. 2048, ΛΕΥΚΩΣΙA

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  51 ώρες

25/04/2020 – ΣΑΒΒΑΤΟ 9.00 πμ – 15.30μμ
02/05/2020 – ΣΑΒΒΑΤΟ  9.00 πμ – 15.30μμ
09/05/2020 – ΣΑΒΒΑΤΟ  9.00 πμ – 15.30μμ
16/05/2020 – ΣΑΒΒΑΤΟ  9.00 πμ – 15.30μμ
23/05/2020 – ΣΑΒΒΑΤΟ  9.00 πμ – 15.30μμ
30/05/2020 – ΣΑΒΒΑΤΟ  9.00 πμ – 15.30μμ
06/06/2020 – ΣΑΒΒΑΤΟ  9.00 πμ – 15.30μμ
13/06/2020 – ΣΑΒΒΑΤΟ  9.00 πμ – 15.30μμ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Οργανόγραμμα και ηγεσία στους οργανισμούς/επιχειρήσεις Ιδιωτικών Φρουρών Ασφαλείας
 • Το θεσμικό πλαίσιο και τα επιμέρους καθήκοντα φρουρών ασφαλείας VIP

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Η κατάλληλη επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού φρουρών ασφαλείας για VIP από την ηγεσία με βάση τις πιο κάτω ικανότητες τους και μεθόδους/τρόπους ανάπτυξης
 • Δυνατότητα εφαρμογής κανόνων προφορικής επικοινωνίας και ενημέρωσης
 • Δυνατότητα εγγραφής ηλεκτρονικών δεδομένων
 • Δυνατότητα εφαρμογής μεθόδων και τεχνικών εισόδου-εξόδου
 • Δυνατότητα χειρισμού σύγχρονου τεχνικού εξοπλισμού για ανίχνευση ύποπτων αντικειμένων και περιστατικών
 • Case Study

3η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Η κατάλληλη επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού φρουρών ασφαλείας για VIP από την ηγεσία με βάση τις πιο κάτω ικανότητές τους και μεθόδους/τρόπους ανάπτυξης
 • Αναπτυγμένη κριτική σκέψη/Εναλλακτικές λύσεις, ορθολογιστικά συμπεράσματα
 • Αναπτυγμένη κρίση για ‘λήψη απόφασης’
 • Ορθολογιστική αναγνώριση της κοινωνικής αντίληψης
 • Ορθολογιστική πρωτοβουλία
 • Case Study

4η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Κίνηση και προορισμοί του VIP
 • Κατάλληλες Διαδικασίες οργάνωσης και σχεδιασμού απο Φρουρούς Ασφαλείας VIP
 • Κατάλληλη Πορεία οχημάτων/Κατάλληλη οχηματοπομπή/ Εναλλακτικά σενάρια/Αντιπερισπασμός από Φρουρούς Ασφαλείας VIP
 • Κατάλληλοι Σχηματισμοί, κινήσεις, αφίξεις και αναχωρήσεις από Φρουρούς Ασφαλείας VIP
 • Case Study

5η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Κατάλληλος Χωροταξικός σχεδιασμός(προσχεδιασμός) απο Φρουρούς Ασφαλείας VIP
 • Η Τακτική της Περιμετρική Ασφάλεια των φρουρών σε σχέση με το VIP
 • Ικανότητα χρήσης Συστημάτων ασφάλειας περιμέτρου από τους Φρουρούς Ασφαλείας VIP
 • Case Study

6η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Εξονυχιστική Μελέτη και περιγραφή με βάση τα αρχιτεκτονικά σχέδια του χώρου εκ των προτέρων από του φρουρούς Ασφαλείας και πριν την είσοδο του VIP στο χώρο
 • Case Study

ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Αντικείμενα-Μακροσκοπικός έλεγχος των χώρων από του φρουρούς Ασφαλείας VIP με χρήση ειδικού εξοπλισμού
 • Είδη ειδικού εξοπλισμού
 • Μέθοδοι εντοπισμού Αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών από του φρουρούς Ασφαλείας VIP
 • Μέθοδοι εντοπισμού και χρήση Ανιχνευτών μετάλλων από του φρουρούς Ασφαλείας VIP
 • Case study

ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Σκοπός και στόχοι του σχεδίου ασφαλείας στον χώρο από τον Συντονιστή των φρουρών Ασφαλείας VIP
 • Σύγχρονος σχεδιασμός με χρήση σύγχρονων μέσων υποστήριξης της τεχνολογίας από τον Συντονιστή των φρουρών Ασφαλείας VIP
 • Ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας σε βάθος σε σχέση με τους εξωτερικούς παράγοντες και την πληροφορία από το Συντονιστή των φρουρών Ασφαλείας VIP

ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Πρωτεύοντα Βήματα Σχεδιασμού/Εναλλακτικός σχεδιασμός από τον Συντονιστή των φρουρών Ασφαλείας VIP
 • Η ομαδικότητα των φρουρών Ασφαλείας VIP και η πλήρης κατανόηση του σχεδίου το αποτέλεσμα της ‘πλήρους επιτυχίας’
 • Η πλήρης κατανόηση του σχεδίου από τον VIP και η απόλυτη συνεργασία ως βασικός παράγοντας επιτυχίας για αποφυγή δυσάρεστων συμβάντων
 • Μέθοδοι και κριτήρια αξιολόγησης του σχεδίου
 • Case study

10η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Ικανότητα Εκτίμησης Απειλής απο Φρουρούς Ασφαλείας VIP
 • Μέθοδοι Διαχείρισης Κινδύνου απο Φρουρούς Ασφαλείας VIP
 • Μελέτες Τρωτότητας για κάθε περιστατικό ή στρατηγικό σχέδιο αποτροπής του εισβολέα
 • Case/Study

11η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Αξιολόγηση κινδύνου από Φρουρούς  Ασφαλείας VIP    
 • Αξιολόγηση αναγκών από Φρουρούς Ασφαλείας VIP 
 • Μοντέλο αναλυτικής διαχείρισης κινδύνου – Σχετικός κίνδυνος – Συνέπειες
 • Μέτρα αντιμετώπισης από Φρουρούς Ασφαλείας VIP 
 • Πίνακες κατάταξης κινδύνων, συνεπειών ,πιθανοτήτων
 • Case/Study

12η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Η σημαντικότητα της Ασφάλειας των Πληροφοριών
 • Η διαδικασία παρακολούθησης ως μέσο αντιμετώπισης αποφυγής των απειλών
 • Είδη παρακολούθησης
 • Είδη πληροφοριών/Πηγές πληροφόρησης /Η εγκυρότητα της πληροφορίας
 • Ικανότητες επικοινωνίας των μελών που συμμετέχουν ως φρουροί Ασφαλείας στο σχέδιο αποτροπής εισβολής του VIP

13η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Διαδικασία εχθρικού σχεδιασμού/Αποτροπή
 • Επιχειρησιακός σχεδιασμός/Ανάλυση
 • Δεξιότητες παρατήρησης
 • Κατασκοπεία
 • Απειλές/Είδη απειλών
 • Συντονισμός μεταξύ της ομάδας των Φρουρών Ασφαλείας VIP  με τις τοπικές Αρχές Ασφαλείας του κράτους/Αστυνομική Δύναμη Κύπρου