Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Security Managers) ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΩΝ,ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Security Managers) ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΩΝ,ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

 • Οι ηγέτες ασφαλείας(Security Managers)με τη απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων είναι απαραίτητο να δημιουργήσουν τμήματα προστιθέμενης αξίας στο τομέα Ιδιωτικής Ασφάλειας με βάση τη πυραμίδα δοιήκησης.
 • Όσο πιο τεχνολογικά εξελίσσεται ο κόσμος, τόσο περισσότεροι είναι οι κίνδυνοι και οι απειλές για την ασφάλεια ατομών.
 • Αρκετές Ιδιωτικής εταιρείες Ασφάλειας και κυρίως οι ιδιοκτήτες κάνουν το μεγάλο λάθος να βλέπουν τα τμήματα ασφαλείας και τους φρουρούς ασφαλείας να εκτελούν καθήκοντα χαμηλότερου επιπέδου.
 • Ωστόσο, μια σωστά δομημένη δοιηκιτικά εταιρεία με καλή κουλτούρα ως προς τη Ασφάλεια, θα ενισχύσει τις θέσεις εργασίας των Security Managers όπου είναι απαραίτητο για τη ορθολογιστική λειτουργία της.
 • Με τη τοποθέτηση στην διοικητική αλυσίδα των Security Managers η πειθαρχία, η ασφαλεία και η αξία της εταιρείας θα αποκτήσει επιπρόσθετο ώφελος.
 • Επομένως οι Security Managers θα πρέπει να εξοπλιστούν με εξειδικευμένες γνώσεις ασφάλειας για να εκτελούν τα καθήκοντα διαχείρισης και εποπτείας τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Σχεδιασμού Ασφάλειας, Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων και Ολοκληρωμένης Ασφάλειας

ΣΤΟΧΟΙ:

Με την υλοποίηση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Προσδιορίζουν τη σημασία και τις παραμέτρους ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας
 • Επεξηγούν και να εφαρμόζουν τη αποτελεσματική λειτουργία συστημάτων ελέγχου πρόσβασης
 • Σχεδιάζουν και να χειρίζονται συστήματα CCTV σε συνεργασία με τις εταιρείες εγκατάστασεις συστημάτων ασφαλείας
 • Χειρίζονται τεχνολογικά συστήματα προστασίας περιμέτρου
 • Προγραμματίζουν και να σχεδιάζουν σχέδια ασφάλειας και να εποπτέουν τη αποτελεσματική εφαρμογή τους
 • Διασφαλίζουν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των περιουσιακών στοιχείων των ατόμων
 • Ενεργούν με επαγγελματική συνείδηση δίνοντας δυναμική στην ομάδα ασφάλειας τους VIP
 • Χρησιμοποιούν ειδικό εξοπλισμό για εντοπισμό Αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και μετάλλων
 • Κατανοούν πλήρως το τελικό σχέδιο για προστασία του VIP
 • Κατανοούν πλήρως τον ρόλο τους και τα καθήκοντα τους στο τελικό σχέδιο για προστασία του VIP
 • Σχεδιάζουν ένα Ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας σε βάθος σε σχέση με τους εξωτερικούς παράγοντες για προστασία του VIP
 • Αξιολογούν πλήρως τους κινδύνους για προστασία του VIP
 • Αξιολογούν πλήρως τη πληροφορία για προστασία του VIP
 • Συντονίζουν την ομάδα των Φρουρών Ασφαλείας VIP

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Αδειούχοι Ιδιωτικοί Φρουροί Ασφαλείας, βοηθοί Ιδιωτικών Φρουρών Ασφαλείας, διπλωματούχοι και πτυχιούχοι στον τομέα της ασφάλειας (Security Management), Διευθυντές οργανισμών Ιδιωτικής Ασφάλειας, Τμηματάρχες Οργανισμών Ιδιωτικής Ασφάλειας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑMΜΑΤΟΣ: XAΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΘΕΟΚΛΗΣ ΘΕΟΚΛΕΟΥΣ

THΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 22814 555,    Fax: 22814580

Mob: 99785564 / Email: charalambos.kapetanios@globalcollege.ac.cy

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: GLOBAL COLLEGE, OΔΟΣ ΕΛΑΙΩΝΩΝ 245, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Τ.Κ. 2048, ΛΕΥΚΩΣΙA

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  24 ώρες

29/02/2020 – ΣΑΒΒΑΤΟ 9.00 πμ – 15.30μμ
07/03/2020 – ΣΑΒΒΑΤΟ  9.00 πμ – 15.30μμ
14/03/2020 – ΣΑΒΒΑΤΟ  9.00 πμ – 15.30μμ
21/03/2020 – ΣΑΒΒΑΤΟ  9.00 πμ – 15.30μμ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

1η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Οργανόγραμμα και ηγεσία στους οργανισμούς/επιχειρήσεις Ιδιωτικών Φρουρών Ασφαλείας
 • Εισαγωγή και ανασκόπηση των διεθνών προτύπων (ISO 55002: 2018)
 • Στρατηγική και επιχειρησιακή διαχείριση ατόμων και υλικών του οργανισμού ασφαλείας
 • Ρόλοι και ευθύνες των ατόμων της διοικητικής πυραμίδας του οργανισμού ασφαλείας
 • Case Sudy

2η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Διαχείριση λειτουργιών φύλαξης,
 • Στυλ ηγεσίας
 • Διαχείριση και ανάλυση των κινδύνων (ISO 31000)
 • Διαχείριση εγκλημάτων και πρόληψη
 • Case Sudy

3η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Νομικές Υποχρεώσεις – Δικαιώματα
 • Δημιουργία οργανωσιακής κουλτούρας ασφάλειας
 • Σχέσεις με τους πελάτες και τα ωφέλη/πλεονεκτήματα της ασφάλειας
 • Σχεδιασμός και κατευθύνσεις σχεδίων ασφαλείας
 • Αρχές έκτακτης ανάγκης
 • Case Sudy

4η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Έλεγχος και πρόσβαση σε ολοκληρωμένες τεχνολογίες CCTV
 • Διενέργεια αποτελεσματικών ερευνών ασφαλείας
 • Πνευματική ιδιοκτησία, προστασία δεδομένων
 • Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο (ISO 27001)
 • Σχεδιασμός ασφαλείας και εκκένωση
 • Case Sudy

5η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Φυσική και περιμετρική ασφάλεια
 • Αρχές Σχεδιασμού Ασφαλείας
 • Κέντρα Ελέγχου Επικοινωνίας και Ελέγχου
 • Επιτυχημένες έρευνες
 • Τεχνικές συνέντευξης
 • Κίνδυνοι από την τρομοκρατία
 • Case Sudy

6η ΕΝΟΤΗΤΑ

 • Σχέδια διαχείρισης κρίσεων ασφάλειας
 • Διαχείριση προγραμμάτων αποκατάστασης καταστροφών και σχεδίων (ISO 22301)
 • Ασφάλεια Αμοιβαίας Βοήθειας
 • Στρατηγικές επικοινωνίας ασφάλειας
 • Ενασχόληση με τα κοινωνικά μέσα