ΠΡΩΤΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ GLOBAL COLLEGE RESEARCH CENTER

ΠΡΩΤΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ GLOBAL COLLEGE RESEARCH CENTER

Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανοικτή συζήτηση του Global College Research Center, με εισηγητή τον Δρ Νίκο Καρφάκη με θέμα τη χρησιμότητα και τους περιορισμούς των εννοιών  «περιβαλλοντικής ασφάλειας» και «περιβαλλοντικής δικαιοσύνης». Στην συζήτηση συμμετείχαν φοιτητές του κολλεγίου μας, προσωπικό, καθώς και άλλοι πολίτες. Στόχος του Global College Research Center είναι να ενισχύσει την τοπική (ακαδημαϊκή, επιχειρηματική και ευρύτερη) κοινωνία με σειρά ανοικτών συζητήσεων που την αφορούν άμεσα ή έμμεσα.