Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ VIP ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Οι  ιδιωτικοί οργανισμοί Ασφαλείας οι οποίοι ασχολούνται  με ‘CLOSE VIP  PROTECTION’ συχνά ενεργοποιούνται με τη μορφή προστασίας ατόμων ‘υψηλόβαθμων δημόσιων υπαλλήλων’. Οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι του κάθε κράτους σε…

Continue Reading Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ VIP ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Security Managers) ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΩΝ,ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Οι ηγέτες ασφαλείας(Security Managers)με τη απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων και γνώσεων είναι απαραίτητο να δημιουργήσουν τμήματα προστιθέμενης αξίας στο τομέα Ιδιωτικής Ασφάλειας με βάση τη πυραμίδα δοιήκησης.Όσο πιο τεχνολογικά…

Continue Reading Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΗΓΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Security Managers) ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΟΜΩΝ,ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Η επιτυχία της κάθε επιχείρησης στις πωλήσεις στηρίζεται στην  πελατοκεντρική πολιτική. Για να επιτευχθεί όμως αυτή η κουλτούρα σε όλους…

Continue Reading ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ/ΚΟΥΡΕΙΑ

ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό ειδικά σε υπηρεσίες οι οποίες εστιάζουν στο άτομο και ειδικότερα στη βελτίωση της εξωτερικής εμφάνισης του ατόμου, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής…

Continue Reading ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ/ΚΟΥΡΕΙΑ