ΠΡΩΤΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ GLOBAL COLLEGE RESEARCH CENTER

Την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανοικτή συζήτηση του Global College Research Center, με εισηγητή τον Δρ Νίκο Καρφάκη με θέμα τη χρησιμότητα και τους περιορισμούς των εννοιών …

Continue Reading ΠΡΩΤΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ GLOBAL COLLEGE RESEARCH CENTER